رمز را فراموش کرده اید؟
یاسی فریــاد میـزند:
دل شکسته را بند هم که بزنی ، بی فایده است ؛ هر کاری بکنی باز هم غم و غصه از ترک هایش چکه می کند !| - در تاریخ: ۱۲, تیر, ۹۵ ساعت ۱۲:۲۳
1992-11-01